De Wachttoren van 15 juli 2013

Herziening van de
leer omtrent 1919.

Nieuw licht op de
aanstelling van de
Getrouwe en
Beleidvolle Slaaf
 
in 1919.

De claim wordt
losgelaten in 1919
door Jezus te zijn aangesteld over "al zijn bezittingen op aarde".

Wat is nu nog de basis voor de autoriteit die het
Besturende Lichaam zegt te hebben over
Jehovah's Getuigen?

Wat zijn de consequenties?

                                       lees meer
Kunt u vertrouwen op uw gezonde verstand?


Nee, is het antwoord van het Wachttorengenootschap.   U kunt overigens ook niet vertrouwen op uw rechtvaardigjheidsgevoel.

Waarom niet?
Omdat zowel uw verstand als rechtvaardigheidsgevoel onvolmaakt zijn.

Ontdek hoe deze stelling door De Wachttoren wordt onderbouwd en welke gevolgen dit voor het geloof
van Jehovah's Getuigen heeft.

Zie hoe deze leer haaks staat op wat de bijbel leert.


                                                                                                       lees meer
Ontwaakt!  8 januari 1985  pag.28                  

    "Wij proberen beslist geen lage  aanvallen te doen op de paus of  de  Katholieke
kerk, noch kritiseerden wij katholieken.   De  Katholieke  kerk  neemt in de wereld
een zeer vooraanstaande positie in en  beweert  de  weg  tot  redding  te zijn voor
honderden miljoenen personen.  
Elke  organisatie  die  aanspraak  maakt op die
positie zou bereid moeten zijn zich te onderwerpen aan zorgvuldig onderzoek
en kritiek.
  Al degenen die kritiek leveren hebben de verplichting waarheidsgetrouw
te zijn in het presenteren van de feiten en eerlijk en objectief te zijn in het beoordelen
daarvan. In beide opzichten trachten wij naar die verplichting te handelen."


Ook de organisatie van Jehovah's Getuigen beweert de weg tot redding te zijn.

Het is niet meer dan fair dat ook deze organisatie bereid moet zijn zich aan een zorgvuldig onderzoek te onderwerpen.  Voelt u zich vrij om vragen te stellen of doet u dat liever niet omdat u niet 'kritisch' wilt zijn?
    Menu                                                   Contact

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

De kernvraag

De kernvraag die iedere Getuige van Jehovah zou moeten kunnen beantwoorden:

Hoe kunt u bewijzen dat het Besturende Lichaam in 1919 door Jezus is aangesteld?

Vraag het de ouderlingen en leg hun de informatie voor die u kunt vinden in het menu onder  'Het Besturende Lichaam'.
<<<
Raymond Franz

Raymond Franz was bijna 10 jaar lid van het
                        Besturende Lichaam
van
                        Jehovah's Getuigen.
                      
                        Hij geeft informatie waarvan de
                        meeste Getuigen niet op de
                        hoogte zijn.
 Raymond Franz                                               lees meer
Freedom 4 ALL
Welkom op het informatieplatform Jehovah's Getuigen
De uitdaging van Galileo Galilei

                                            
                             Deze Italiaanse geleerde stond
                             voor een groot dilemma.
                             Hij had de bewijzen van iets dat
                             u nu als vanzelfsprekend acht.

                             Het ging echter in tegen de leer
                             van de kerk.

  Zie hoe zijn tijdgenoten reageerden.
                                                           lees meer
Word niet het slachtoffer van propaganda
Ontwaakt 22-06-2000  
  Dit was de kop van een artikel uit Ontwaakt! van  22 juni 2000.

  Het artikel beschrijft hoe u propaganda kunt herkennen en wat het gevaar is.

  Heeft u deze informatie wel eens vergeleken met het onderwijs dat u van
  het Wachttorengenootschap krijgt?

                                                                     lees meer
    Windows hosting verzorgd door  ADC Cure                                                                                             (c) copyright 2013 Freedom4all
Exit 2

 

 
De Wachttoren 1 april 1972

In 1972 verscheen het artikel
        "Een Besturend Lichaam onderscheiden van een wettelijke corporatie".

Op blz. 217 werd erkend dat de leden van dit bestuurslichaam oorspronkelijk
niet rechtstreeks door Jezus zijn aangesteld.  Ontdek door wie de leden
tot 1972 werden aangesteld en hoe dit volgens het artikel "niet volgens de
schrift
" was.

Zie hoe dit artikel het ontstaan van het Besturende Lichaam uitlegde
en wat de consequenties zijn.
                                                                       lees meer