Exit 2
Exit2-logo

Uw Recht op Informatie betwist


Hoe uw recht op informatie in het geding is kan het beste worden uitgelegd aan de hand van een illustratie.

Zoals u weet wordt in uw plaatselijke gemeente periodiek de boekhouding gecontroleerd.
Maar wie verricht dan die controle?
Als het goed is wordt dit steeds door een andere ouderling gedaan.

Waarom wordt er niet gewoon aan de comptabiliteitsdienaar gevraagd of alles in orde is? 
"Natuurlijk niet", zegt u, "dat zou wel erg naïef zijn....en van een toetsing zou geen sprake zijn."

Zegt u daarmee dat u uw broeder niet vertrouwt?
Nee, dat zou niet redelijk zijn.
Als hij zijn werk eerlijk heeft gedaan heeft hij niets te vrezen en zal hij juist eer krijgen voor zijn werk.

Wat zou u ervan vinden als deze dienaar verontwaardigd is over de aangekondigde controle en er zelfs boos om wordt?

Hoe zou u reageren als hij zegt dat
 

-          dit van geen respect getuigt voor zijn harde werk

-          het een beschamende vertoning is voor de gemeente

-          de gemeenteleden geen waardering hebben

-          onafhankelijk onderzoek niet gewenst is

-          hij aan geen enkel onafhankelijk onderzoek zijn goedkeuring geeft

-          zijn jaarverslagen ruimschoots voldoende moeten zijn

-          onderzoek alleen maar tot verlies van eenheid in de gemeente leidt

-          anderen niet kunnen boekhouden

-          alle andere boekhouders geen geldig diploma hebben

-          zijn uitleg van de cijfers de enige juiste is

-          de onderzoekers alleen maar ontevreden en jaloers zijn

-          het een gebrek aan vertrouwen is in degene die hem heeft aangesteld

-          zijn lange staat van dienst voor hem spreekt

Wat als hij verder redeneert: 

-          dat zijn aanstelling het gevolg is van een onder gebed genomen beslissing
     van de ouderlingen en dus een aanstelling door Jezus was

-          dat Jezus geen fouten maakt

-          dat twijfelen aan zijn jaarverslagen hetzelfde is als twijfelen aan de autoriteit
     van Jezus

-          dat Jezus zeer misnoegd zal zijn door een dergelijk onafhankelijk onderzoek 

Wat als hij besluit: 

-          dat iedereen die onafhankelijk onderzoek verricht, niet langer een broeder is

-          dat alle anderen zijn voorbeeld daarin moeten volgen

-          dat iedereen die het niet met hem eens is per definitie een kwaadaardige leugenaar is
     en daarom niet geloofd moet worden 


Krijgt u de indruk dat alles in orde is?
Of bekruipt u het gevoel dat er iets niet klopt?

Natuurlijk moet de boekhouding periodiek gecontroleerd worden en een dienaar met bovenstaande houding zou dan ook vrij snel ontheven worden uit zijn functie.

In werkelijkheid gaat het hier om iets dat veel groter is dan alleen maar een boekhouding.


De Bijbel legt ons namelijk een veel belangrijker verplichting op.

"...beproeft de geïnspireerde uitingen om te zien of ze uit God voortspruiten..."
    --1 Johannes 4:1

Vreemd genoeg heerst er binnen de organisatie van Jehovah's Getuigen een cultuur waarbinnen dit onmogelijk is. Het stellen van geloofsvragen wordt bezien als twijfelen aan de leiding van de organisatie, het Besturende Lichaam, en onderzoek wordt niet op prijs gesteld

Sterker nog, de reactie van het Besturende Lichaam op personen die onafhankelijk onderzoek willen doen lijkt in veel opzichten op het bovengenoemde voorbeeld van de boze comptabiliteitsdienaar.
Hieronder ziet u een artikel uit de Koninkrijksdienst van september 2007.
Oordeel voor u zelf of dit voorbeeld overdreven is.


Koninkrijksdienst 09-2007


In dit bericht laat het Besturende Lichaam weten dat het ieder onafhankelijk onderzoek naar de Bijbel (en dus geloofszaken) afkeurt.

Zelfs iedere discussie over deze zaken wordt niet goedgekeurd.
Alles wat lijkt op het "beproeven van geïnspireerde uitingen" wordt afgekeurd.

-  Bijbelse onderwerpen mogen niet onafhankelijk worden bestudeerd.
-  Er mag niet onafhankelijk worden gecontroleerd of de Nieuwe-
   Wereldvertaling
 wel nauwkeurig is.
-  Meningen hierover mogen niet worden uitgewisseld of bediscussieerd.
-  Er mogen geen aanvullende meningen op de lectuur of vergaderingen
   worden gegeven.
-  Iedere persoonlijke inbreng wordt afgekeurd

Het materiaal dat door het Besturende Lichaam wordt verschaft dient ruimschoots voldoende te zijn.

Tot twee maal toe wordt Matth.24:45-47 aangehaald om hun autoriteit als "getrouwe en beleidvolle slaaf" en hun aanstelling door Jezus te onderstrepen .

"Publicaties, bijeenkomsten  of  websites  die  buiten  het  toezicht van "de getrouwe en beleidvolle slaaf" worden geproduceerd of georganiseerd, zullen dan ook niet de goedkeuring van de slaafklasse ontvangen"
 - Matth.24:45-47.  (zie middelste kolom van het artikel)

Alles wat buiten hun toezicht gebeurt wordt bezien als iets dat
"afbreuk doet aan wat Jezus Christus in deze tijd via zijn gemeente tot stand brengt."


Zulke initiatieven zijn slechts "tijdverslindende studieobjecten" die "ten slotte nergens op uitlopen, maar die eerder vragen ter navorsing verschaffen....".

Er wordt van u dus een blind vertrouwen verwacht, hetgeen haaks staat op de raad om "geïnspireerde uitingen te beproeven om te zien of ze uit God zijn."


De uitwerking op uw Informatierecht

Denkt u dat u door dit soort uitspraken van het Besturende Lichaam niet beïnvloed wordt?
Dat u het wel met een korreltje zout kunt nemen?

Vergeet niet dat dit wordt gezegd door "Gods Kanaal", "Gods Communicatiekanaal", de door Jezus aangestelde "Beheerder over al zijn bezittingen", en dat ongehoorzaamheid aan deze "slaaf" gelijk staat aan ongehoorzaamheid aan Jezus zelf.

Als deze hoogste "autoriteit" het "afkeurt" om informatie van buitenstaanders te lezen, te bestuderen, laat staan  serieus te nemen of zelfs maar onderling te bespreken, wat is dan het resultaat?

Het resultaat is dat u alle informatie van buiten de organisatie zult wantrouwen.

Het eerste wat u zult vragen als u iets hoort dat niet strookt met de leer is: "Waar heb je dat vandaan?"
Als het niet uit de lectuur komt is het afkomstig van buitenstaanders, hetgeen dan voor u voldoende is om de informatie af te wijzen en uw geloofsgenoot te vragen: "Waar ben je mee bezig?....weet je wel hoe gevaarlijk dat is?".

U wilt er verder niet naar luisteren.
U past zelfcensuur toe op de informatie die u binnenkrijgt en sluit daarmee uw geest af.

Als deze persoon hier nogmaals op terug komt zult u de neiging voelen om hem te "tekenen" en omgang met hem te vermijden, zelfs als dit een jarenlange persoonlijke vriend betreft.

Als u deze informatie met anderen in de gemeente deelt zult u binnen de kortste keren de ouderlingen op bezoek krijgen omdat ze "verontrustende" berichten uit de gemeente hebben gekregen die erop wijzen dat u "verdeeldheid" brengt in de gemeente en mogelijk zelfs een "valse leer" aan het verbreiden bent.

Alles wat afwijkt van de gedachtegang van het Besturende Lichaam is een "valse leer".
Op het brengen van een valse leer staat uitsluiting.
Niet alleen verliest u dan al uw vrienden en familieleden in "de waarheid", maar als u sterft in "uitgesloten toestand" heeft u geen vooruitzichten op leven in het Paradijs.

Weet u zeker dat u nog objectief kunt luisteren naar argumenten?
Wat zegt uw gezonde verstand?

Wat mag u niet te weten komen?

Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

    "...beproeft de geïnspireerde uitingen om te zien of ze uit God voortspruiten...1 Johannes 4:1  

Uw Recht op Informatie

Het Besturende Lichaam is fel gekant tegen lectuur en websites waar de  leerstellingen van het Wachttorengenootschap worden besproken. 
Niet lezen, want dat is gevaarlijk.
Het gevolg is dat uw informatie zeer eenzijdig is.

Wat vindt u?  Mag de waarheid getoetst worden?
Deze website is bedoeld voor waarheidzoekers.

Wat als u vragen in de velddienst gesteld krijgt?
Loopt u dan weg?

Voor belangstellenden die zelf geen Jehovah's Getuige zijn

Jehovah's Getuigen hebben in de loop der jaren een heel eigen woordenschat opgebouwd.
Deze website is echter gericht tot de Getuigen zelf en zal daarom voor buitenstaanders soms wat moeilijk te begrijpen zijn.

Er wordt gewerkt aan een verklarende woordenlijst.